grad Tivoli

grad tivoli lokacija: ljubljana leto: 2024 naročnik: mestna občina ljubljana avtorji: matjaž bolčina, ernest milčinović, urška bertok herman, jan žonta Previous slide Next slide

Prizidek OŠ Vič

prizidek oš Vič lokacija: abramova ulica, ljubljana leto: 2019 naročnik: mestna občina ljubljana avtorji: matjaž bolčina, v sodelovanju s katjo saje (mismo kolektiv) foto: tadej bolta Previous slide Next slide

Igrišče Šmartno

šolsko igrišče lokacija: šmartno pri ljubljani leto: 2022 naročnik: mestna občina ljubljana avtorji: matjaž bolčina, ernest milčinović, danijel tejić foto: ana skobe Previous slide Next slide

Odprta knjižnica

odprta knjižnica Plečnikova nagrada 2023 lokacija: abramova ulica, ljubljana leto: 2022 naročnik: mestna občina ljubljana avtorji: matjaž bolčina, ernest milčinović, jan žonta foto: tadej bolta, ana skobe Previous slide Next slide

Edvard

edvard lokacija: igriška ulica, ljubljana leto: 2018 naročnik: bera 9, pm poslovni mediji avtorji: ernest milčinović, matjaž bolčina, samantha vuk v sodelovanju s katjo saje (mismo kolektiv) umetniške intervencije: tina princ, sašo vrabič foto: miran kambič Previous slide Next slide

Muzej slovenskih filmskih igralcev

muzej slovenskih filmskih igralcev plečnikova nagrada 2011 lokacija: kraška cesta, divača leto: 2008 naročnik: občina divača, ministrstvo za kulturo rs avtorji: matjaž bolčina, ernest milčinović, teja savelli foto: miran kambič Previous slide Next slide