Document

ARP studio je arhitekturna pisarna, ki sta jo leta 2019 ustanovila Matjaž Bolčina in Ernest Milčinovič. Njun prvi skupni projekt je prenova Škrateljnove domačije v Divači. Kompozicijo nekdanje domačije s tremi ločenimi objekti sta preoblikovala v Muzej slovenskih filmskih igralcev, za katerega sta leta 2011 prejela Plečnikovo nagrado. Prvi realizirani projekt nakaže teme, ki jih razvijata v kasnejših nalogah: odnos med arhitekturo in krajino, odnos dediščine do sodobne arhitekture in jasnost arhitekturne misli v prostorski kompoziciji.

Praksa ARP studia sloni na predpostavki, da ideja nima merila. Nenehno preizpraševanje procesa od zasnove do detajla omogoča kritičen premislek odločitev v vseh fazah oblikovalskega procesa. Arhitekti ARP studia verjamejo v postopno formiranje ideje in njen razvoj skozi čas s pomočjo nenehnega vrednotenja, preizkušanja in z izmenjavo stališč.

Dela ARP studia segajo na raznolika področja in vključujejo družinske hiše, zasnove notranje opreme, prenovo kulturne dediščine, šolske objekte in druge javne ter zasebne objekte. 

ARP studio ima pisarno v Ljubljani in Kopru.

ARP studio

Matjaž Bolčina

Ernest Milčinović

Urška Bertok

Jan Žonta